Privacy

1. Easy to read and understand
2. harder , dutch language, legal stuff for shopvideo software


1. Privacy between you and Visualcoach

Privacy on the net...it is joke, it does not exsists.
And even we, Visualcoach, can't protect you from others gathering data on you. Being on the internet is a risc as there are countless third party layers that you had to cross before coming here. But, Visualcoach can promiss not to gather info on you for commercial use by third parties. We are not in the business selling personal information.

However we,Visualcoach, might gather info on you during interactions with us,our website or our software. It is hard to avoid and sometimes simply needed to give you service, call back and such.

Almost needless to say but information on you is only used , by us, on our website, in our software products and in our office. We do not target customers or user by phone or mail. You don't need us in your life. If you do...contact us.'

Now, IF and WHEN you get advertisments from us(not very likely) know this: We buy bulk contactinfo from facebook and google and the likes. So, Obviously we reached you without knowing you were already a user or customer.


2. Privacy Visualcoach ShopVideo software

Visualcoach, gevestigd aan Karolusgulden 20, 2353TA, Leiderdorp, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Visualcoach, Karolusgulden 20, 2353TA, Leiderdorp, Nederland, +31 6 41 767 989, https://visualcoach.com

Patrick van der Meer is de Functionaris Gegevensbescherming van Visualcoach Hij/zij is te bereiken via Patrick@visualcoach.com Deze privacy policy geldt alleen voor het software pakket ShopVideo van visualcoach.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Visualcoach verwerkt geen persoonsgegevens omdat in onze software geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen sociale media gereedschappen die gegevens naar ons kunnen versturen. Omdat onze software via de Microsoft App Store verkocht wordt zien wij ook geen betalingsgegevens. De app store verzameld die gegevens wel maar wij, visualcoach, krijgen alleen geanonimiseerde gegevens omtrent het aantal verkopen en gegenereerde baten. Wij krijgen via de Microsoft App Store, in de vorm van geanonimiseerde statistieken, meldingen over het gebruik van onze software.

Visualcoach verwerkt geanonimiseerde persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geanonimiseerde statistische gegevens omtrent het gebruik en gedrag van de software wordt gebruikt om de software te verbeteren. Updates die wij daardoor in onze software verwerken worden via de Microsoft App Store verspreid. Wij krijgen geen feedback of de updates specifieke klanten ook bereikt. Het effect van updates kunnen wij alleen waarnemen via resulterende geanonimiseerde statistieken uit de Microsoft App Store.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Niet, we bewaren niets van de gegevens die wij via de Microsoft App Store verkrijgen. De gegevens worden door Microsoft zelf bewaard en vallen daarom onder de ‘Privacy Policy’, ‘Term of Use’ en ‘Terms of Sales’ van de Microsoft App Store. Visualcoach bewaart uw geanonimiseerde gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Visualcoach verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Visualcoach gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken in haar Software om persoonsgegevens te verzamelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

N.V.T. op dit software pakket maar lees toch het onderstaande.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar patrick@visualcoach.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Visualcoach zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Visualcoach wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Visualcoach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via patrick@visualcoach.com

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙